Wyłączny dystrybutor:

KOMPLEKSOWE ZWALCZANIE PTASZYŃCA

Projekt Ptaszyniec to produkty, które wynikają z jasnej filozofii działania przedsiębiorstwa zdobytej na przestrzeni ponad trzydziestu lat doświadczeń. Są one w stanie rozwiązać główne problemy hodowców dotyczące zwalczania ektopasożytów. Wyłącznym dystrybutorem jest firma BEST-PEST, która oferuje Państwu produkty firmy Newpharm (włoskiego lidera w branży) oraz skuteczne i bezpieczne metody ich aplikacji.

Zamów ekipę DDD


Producent:

Wyłączny dystrybutor:

Producent:

Biologia ptaszyńców

Poprzez nakłuwanie skóry, wysysanie krwi i wprowadzanie śliny, ptaszyniec wywołuje niedokrwistość, świąd, niepokój oraz bezsenność ptaków. Kury wiejskie zmieniają miejsca noclegowe w kurnikach silnie porażonych pasożytem, a nawet je opuszczają i nocują wtedy na pobliskich drzewach lub krzewach. Pasożyt przebywa tylko przez czas niezbędny na żywicielu-maksymalnie do 6o minut. Atakuje głównie wieczorem i nocą chociaż zdarzają się przypadki aktywności w dzień. Ptaszyńce mogą również zakażać inne zwierzęta i powodować poważne choroby. Najczęściej są to salmonella, ptasia ospa, pastereloza, spirochetoza itp. Jest zatem ważne, aby stosować skuteczne techniki zwalczania tego zjawiska.

Omówienie problemu

Ptaszyniec kurzy jest przyczyną poważnych problemów w hodowli drobiu. Na podstawie opinii hodowców drobiu oraz przeprowadzonych badań wynika, że obecność tego pasożyta powoduje znaczne szkody dla zdrowia i dobrostanu zainfekowanych zwierząt, wraz z poważnymi konsekwencjami z punktu widzenia wydajności, a w rezultacie znacznymi stratami ekonomicznymi przedsiębiorstw. Ptaszyńce wykazują aktywność troficzną głównie w godzinach nocnych, wysysają krew podczas spoczynku ptaków, powodują niepokój i zmęczenie wraz z opóźnieniem wzrostu zwierzęcia oraz zmniejszoną produkcję mięsa i jaj. W ekstremalnych warunkach, zakażenie może prowadzić do śmierci ptaka.

Pasożyt powoduje straty w produkcyjności ptaków, przy dużej inwazji może spowodować nawet 15% – 30% spadek nieśności kur, jaja mogą być zabrudzone krwią, powoduje też zwiększoną śmiertelność kur, a młode ptaki mogą masowo padać.

Kura zdrowa
Kura chora
Kura zdrowa
Kura chora

Skutki choroby

Przesuń suwak, aby zobaczyć skutki choroby.

Protokół interwencji

Ptaszyniec jest najważniejszym pasożytem zewnętrznym rozpowszechnionym na całym świecie, w niemal wszystkich stadach drobiu. Szkodzi środowisku, wyposażeniu, środkom technicznym, klatkom, skrzyniom transportowym, a także osobom pracującym na fermach drobiarskich, co powoduje duży dyskomfort. Poza RECIDAL SIL, preparat BAGGY® POULTRY może być stosowany w obecności zwierząt.

Czym zwalczać?

BAGGY POLUTRY

BAGGY POLUTRY

Kompleksowo powierzchniowo - czynny detergent służący zarówno do rozpadu jak i profilaktyki warstwy biologicznej, która jest warunkiem rozwoju roztoczy na powierzchni. Preparat Baggy Poultry zawiera odpowiednią kompozycję synergicznie działających substancji powierzchniowo-czynnych w tym środki maskujące i środki stabilizujące obecne w roztworze wodnym przy zasadowym PH, które skutecznie zakłócają proces rozwoju, wzrostu i trofii ptaszyńca.

RECIDAL SIL

RECIDAL SIL

Proszek biofizyczny o właściwościach roztoczobójczych i owadobójczych. Produkt składa się w 100% z ziemi okrzemkowej (amorficznej, naturalnej, pozyskiwanej ze skamieniałych złóż okrzemków).

Działanie:
Recidal Sil ma właściwości biofizyczne, które powodują maksymalną dehydratację insektów pełzających i pajęczaków. Po dobrze przeprowadzonym zabiegu widoczny będzie biały nalot na opryskanych powierzchniach.

VECTOR-AVI

VECTOR-AVI®

VECTOR-AVI® jest szczególnym urządzeniem przeznaczonym do stosowania w hodowli drobiu, które pozwala przeprowadzić skuteczną nebulizację każdej mieszaniny. Dzięki modułowości i elastyczności dopasowuje się do każdej sytuacji oraz struktury i pozwala na równomierne dotarcie nawet do wyżej położonych klatek. VECTOR-AVI® wyposażony jest w potężny silnik umożliwiający przejście rzędami wąskich korytarzy, a także dwa pionowe paski (z regulacją wysokości i szerokości) – każdy z możliwością obsługi do 12 dyszy.

Kontakt

Zadzwoń:

(+48) 600-914-568
(+48) 692-473-101

lub napisz:

ddd@bestpest.com.pl

Z.P.U.H. BEST – PEST
Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J.
43 – 602 Jaworzno
Ul. Moździerzowców 6B
NIP: 632-18-16-464

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami już dziś i pozbądź się ptaszyńca na zawsze!Wyślij zapytanie

Wiadomość wysłana poprawnie!

Kontakt

Zadzwoń:

(+48) 600-914-568
(+48) 692-473-101

lub napisz:

ddd@bestpest.com.pl

Z.P.U.H. BEST – PEST
Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J.
43 – 602 Jaworzno
Ul. Moździerzowców 6B
NIP: 632-18-16-464

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami już dziś i pozbądź się ptaszyńca na zawsze!Wyślij zapytanie

Wiadomość wysłana poprawnie!